Vluchtheuvel

Vluchtheuvel Nummer 3 maart 2021

Nieuwsbrief over vluchtelingen op de Heuvelrug

_Een nieuwe Vluchtheuvel_
Hierbij ontvangt u een nieuwe aflevering van de ‘Vluchtheuvel’.
Deze nieuwsbrief is een gezamenlijk initiatief van de STICHTING
VLUCHTELINGKINDEREN en de VLUCHTELINGENWERKGROEP UTRECHTSE HEUVELRUG.
Kort gezegd begeleidt de Stichting Vluchtelingkinderen asielzoekers
totdat zij erkend zijn (of terug moeten naar het land van herkomst).
Vervolgens helpt de Vluchtelingenwerkgroep de nieuwkomers die in
Nederland mogen blijven, om hun verdere weg te vinden.
GRAAG UW SPECIALE AANDACHT voor de oproep aan sponsors voor een
homoseksuele Nigeriaanse vluchteling die hier niet mag blijven en naar
zijn land teruggaat. Hij wil daar een bedrijfje beginnen. Meer
informatie verderop in deze nieuwsbrief.
Over twee maanden kunt u nummer 4 van Vluchtheuvel verwachten. In dat
nummer blikken we - aan de hand van de jaarverslagen van de
verschillende organisaties - terug op het Corona-jaar 2020.

_Op afspraak winkelen in Eurowinkel_
Na ruim 2 maanden gesloten te zijn geweest mocht de Eurowinkel BEGIN
MAART WEER OPEN. In de periode dat de winkel gesloten is geweest, is er
op een veilige manier achter de schermen hard geklust en gesorteerd.
Voor een aantal vrijwilligers was dit een hele fijne afleiding en
dagbesteding. Zo is de kassahoek geheel gemoderniseerd, is er veel
geverfd en zijn er nieuwe boekpresentatietafels gebouwd. Er is een
nieuwe vloer gelegd. De toonbank (kassahoek), displaytorens en schappen
hebben een ander uiterlijk gekregen. Kom gerust zelf kijken en winkelen.
Plan nu al een afspraak in, en bel de Eurowinkel op dit nummer
06–42818168 (het algemene winkelnummer is niet voor deze afspraken).

_Sponsors gezocht: Terugkeren naar Nigeria, en dan?_
Vanwege zijn homoseksuele geaardheid vluchtte WARIZ (31) uit NIGERIA
naar Nederland. In Nigeria riskeren homoseksuelen een gevangenisstraf
die kan oplopen tot wel vijftien jaar. Zijn asielaanvraag is echter
afgewezen en Wariz heeft besloten terug te gaan.
Zijn Nederlandse begeleiders hebben hem leren kennen als iemand die
hoogopgeleid is (MBA), goed kan budgetteren en in staat is een eigen
bedrijf te runnen. In Nigeria werkte hij als consultant in de
financiering van het MKB. Tijdens zijn verblijf in Nederland studeerde
hij INTERNATIONAAL BUSINESSMANAGEMENT.
Wariz kan niet terug naar zijn eerdere woonomgeving, waar men hem kent
als gevluchte homoseksueel. Hij heeft het plan een taxibedrijfje te
beginnen in MILJOENENSTAD LAGOS. Hij ziet dat als een mogelijkheid om
een doorstart te maken naar een baan die bij zijn opleiding en
kwaliteiten past.
WIJ ZOEKEN PARTICULIERE SPONSORS VOOR WARIZ’ PROJECT. De Stichting
Vluchteling-kinderen hoopt op een ruime opbrengst. Mocht het nodig zijn,
dan stelt de Stichting zich garant tot een bedrag van maximaal € 5000.
Bijdragen kunnen gestort worden op Stichting Vluchtelingkinderen: NL 85
RABO 0129 8604 76, onder vermelding van WARIZ. Wie meer informatie wil,
kan terecht bij een van Wariz’ begeleiders: Jan-Willem Willemsen,
janwillem.willemsen@vluchtelingkinderen.nl, 06-53236677.

Vluchtelingenwerkgroep Utrechtse Heuvelrug:
Begeleiding naar een nieuwe toekomst
__
MET EEN VERBLIJFSVERGUNNING IN HANDEN HEB JE AL EEN LANGE WEG AFGELEGD.
GEVLUCHT VAN JE EIGEN THUIS, BEN JE IN NEDERLAND IN EEN
ASIELZOEKERSCENTRUM (AZC) TERECHT GEKOMEN EN HEB JE DE PROCEDURES
DOORSTAAN OM STATUSHOUDER TE WORDEN.
Zodra je een huis is toegewezen, begin je aan het opbouwen van een
nieuw leven in een land vol met onbekende mogelijkheden en regelgeving.
Dan is het prettig dat er bij Vluchtelingenwerkgroep Utrechtse Heuvelrug
vrijwilligers klaar zitten om je hierbij te begeleiden. AARTJE VAN VLIET
en MARIE-JOSÉ DABEKAUSSEN zijn zogeheten maatschappelijk begeleiders en
vertellen over hun werk in de Gemeente Utrechtse Heuvelrug.

LEES MEER [1]

_Nieuwe kassa-flyer_
Bij de kassa van de Eurowinkel wordt binnenkort aan elke klant die dat
wil een flyer meegegeven.
Daarin staat vermeld HOE DE OPBRENGST VAN DE WINKEL BESTEED WORDT.
De meest recente cijfers, over 2020, zijn erin opgenomen.

Stichting Vluchtelingkinderen:
Asielzoekers begeleiden in Coronatijd
DE WERKGROEP VLUCHTELINGEN BEGELEIDT VLUCHTELINGEN DIE ASIELZOEKER ZIJN
EN DE STATUS NOG MOETEN VERKRIJGEN. DE WERKZAAMHEDEN VAN DEZE WERKGROEP
ZIEN ER IN DE AFGELOPEN PERIODE UITERAARD ANDERS UIT DAN VOORHEEN.
Het vaste open spreekuur op vrijdagmiddag voor vluchtelingen met
ondersteunings-vragen is vervangen door bilaterale gesprekken op
afspraak en app-contact. Ook de maandelijkse vergaderingen van de
werkgroepleden vinden plaats via Zoom. Zie de foto!

Gelukkig gaan de activiteiten nog steeds door. Uitgangspunt is dat we
dit jaar hetzelfde budget voor ondersteuning ter beschikking hebben als
vorig jaar. Maar als gevolg van de tijdelijke sluiting van de Eurowinkel
en de beperkte toegang van klanten in de periode daarvoor en daarna
wordt het wel spannend of er dit jaar voldoende omzet kan worden
gedraaid.

LEES MEER [1]

_Walk & Talk – wandelpraatje_

PRIMA PERSPECTIEF (PP) biedt nieuwkomers de mogelijkheid om binnen de
Gemeente Utrechtse Heuvelrug als vrijwilliger zinvol bezig te zijn. PP
en COA hebben samen in het AZC Leersum een Participatiebalie opgericht.
Tot nu toe heeft dat heel letterlijk vorm gekregen door aan een
picknicktafel op het AZC (binnen of buiten) te praten met
belangstellende bewoners.
Door de Corona-maatregelen zijn activiteiten op het AZC-terrein echter
voorlopig niet meer toegestaan. En zo zijn we op de gedachte gekomen van
een Walk & Talk, oftewel een wandelpraatje. We wandelen nu wekelijks een
uur of langer door de Kaapse Bossen en maken kennis met nieuwe
deelnemers. De groep is niet groter dan vier mensen en we wandelen twee
aan twee, uiteraard met inachtneming van de Corona-regels. Als we dat
dit kalenderjaar in 40 of 50 weken doen, dan telt het toch op!
WANDELT U OOK EENS MEE? Heeft u andere ideeën voor een activiteit?
Laat het weten aan WILLY MARKS, projectleider Prima Perspectief
06–80165980.

_Bestuur Stichting Vluchtelingkinderen_
JEF HELMER HEEFT het bestuur verlaten en werd hartelijk bedankt voor
zijn inzet. PETER ERDTSIECK heeft de plaats van Jef ingenomen. DINIE VAN
DER MEULEN is eveneens lid geworden van het bestuur, in de rol van
secretaris. Met de vervulling van die laatste functie is het bestuur
weer compleet.
Na een langdurige afwezigheid wegens ziekte heeft JAN MOOIJ zijn taak
als voorzitter weer opgevat. LAURENS TOUWEN had de voorzittersfunctie
zolang waargenomen.

_Plastic afval opruimen_
OP ZATERDAG 6 MAART WERD OP MEERDERE PLEKKEN IN DE GEMEENTE UTRECHTSE
HEUVELRUG PLASTIC AFVAL OPGERUIMD. ISAAC EN ELVIS DEDEN VIA PRIMA
PERSPECTIEF MEE MET HET OPRUIMEN AAN DE WEG TUSSEN DOORN EN MAARN, EN
AHMAD EN JOHN DEDEN DAT BIJ DE DIJK VAN DE NEDERRIJN IN AMERONGEN.

Langs nog heel wat meters dijk is plastic afval op te ruimen. Door het
hoge water is er veel afval aan land gekomen en dan vooral kleine
stukjes ervan. Dus de knijpers werden al gauw weggelegd en er werd
verder gewoon met de hand afval verwijderd. De stemming was vrolijk en
na afloop was er – op 1,5 meter afstand – soep en een kampvuurtje.
Aan deze opruimacties doen meerdere organisaties mee zoals Goed Volk en
IVN en ook de Partij voor de Dieren. Voor de vrijwilligers van Prima
Perspectief zijn deze buitenactiviteiten fijn vanwege de
coronamaatregelen. Veel organisaties houden immers hun deuren nog
gesloten of zijn slecht beperkt geopend. De mogelijkheden om
vrijwilligers in te zetten, zijn daardoor beperkt.
In de maand maart gaan er meer opruimacties plaatsvinden. OP 20 MAART
IS HET LANDELIJKE OPSCHOONDAG. Wij doen graag mee. Tips voor deze of
andere buitenactiviteiten zijn heel welkom bij WILLY MARKS,
projectleider Prima Perspectief 06–80165980.

_Samenwerking_
Sinds augustus 2020 is Prima Perspectief, samen met COA Leersum, actief
in het AMIF-project ’Participatie en Taal’. AMIF is het Europese
fonds voor ASIEL, MIGRATIE EN INTEGRATIE. Het doel is om asielzoekers
aan vrijwilligerswerk te helpen en activiteiten voor hen te zoeken,
binnen het AZC, maar vooral ook buiten het AZC.

SERIE:
Organisaties met en voor nieuwkomers

_Deze keer: Taalcoaching Heuvelrug_
WE STONDEN GOED IN DE STARTBLOKKEN BEGIN 2020: EEN GROOT AANTAL ACTIEVE
TAALVRIJWILLIGERS, BLIJVENDE AANMELDING VOOR TAALONDERSTEUNING VAN
DEELNEMERS, WERKWIJZEN EN PLANNEN OM DAT MOGELIJK TE MAKEN...
En toen kwam Corona, met ook alle gevolgen voor ons. Taal is de sleutel
tot de wereld. Maar wat te doen als het slot van de wereld veranderd is?
Juist, dan zoek je een sleutel die wel past. In het begin voelden veel
taalvrijwilligers en deelnemers zich onthand. De gezondheidsrisico’s,
de volgende beperkingen om elkaar fysiek te ontmoeten en
Corona-maatregelen te handhaven, ten slotte het sluiten van de
voorzieningen zoals De Delerij en de bibliotheken, dat alles speelde een
rol.

IN DE MOOIE ZOMER was taalcontact buiten mogelijk: in de tuin, op 1,5
meter afstand op een bank in het park, wandelend of fietsend: tot het
natte en koude najaar zijn intrede deed… Sommigen hebben het
taalcontact opgeschort in afwachting van betere tijden. Een enkele
taalvrijwilliger heeft de taalactiviteit beëindigd. Maar niemand is
“zomaar” gestopt of heeft het taalcontact op zijn beloop gelaten.
Daarnaast is een groep overgegaan tot online taalcoaching. Men moest
natuurlijk even omschakelen: het werd een kopje koffie vóór het scherm
in plaats van gezellig naast elkaar aan een tafel. Aan het eind van het
jaar hadden nog steeds rond de honderd taalvrijwilligers en een wat
groter aantal deelnemers wekelijks op de een of andere manier zo’n
anderhalf uur taalcontact met elkaar.

LEES MEER [1]

Stuur deze nieuwsbrief vooral door naar iemand die je hier
een plezier mee denkt te doen!

‘VLUCHTHEUVEL’ is de Nieuwsbrief van de STICHTING
VLUCHTELINGKINDEREN en de VLUCHTELINGENWERKGROEP UTRECHTSE HEUVELRUG.
Verdere informatie betreft Eurowinkel, Taalcoaching Heuvelrug, Prima
Perspectief, De Inloop en Repair Café.

Redactie: Juul Mostert, Gusta ter Veen, Roel Vermaas, Mauk van
Heemstra,
André Droogers (eindredactie)
Contact: REDACTIEVLUCHTHEUVEL@GMAIL.COM

_Copyright © 2021 - Stichting Vluchtelingkinderen - Driebergen_
en _Vluchtelingenwerkgroep Utrechtse Heuvelrug_
Bezoek ook onze websites voor uitgebreide informatie:
WWW.VLUCHTELINGKINDEREN.NL [2]en
WWW.VLUCHTELINGENWERKGROEPUTRHEUVELRUG.NL [3]

DONATIES:
Stichting Vluchtelingkinderen: NL 85 RABO 0129 8604 76
Vluchtelingenwerkgroep Utrechtse Heuvelrug: NL 85 RABO 0135 3709 49

Ontvangt u de Vluchtheuvel-nieuwsbrief nog niet automatisch en wilt u
hem ontvangen, vul uw gegevens dan in via
deze link: https://mailchi.mp/d10178e2ac07/vluchtheuvel [4]

Stichting Vluchtelingkinderen · Oranjelaan 73 · De Delerij ·
Driebergen, Ut 3971 HE · Netherlands

[8]

Links:
------
[1] https://mailchi.mp/bc151c8cd9b6/vluchtheuvel-nummer-3-maart-2021?e=021ab83b04
[2] https://vluchtelingkinderen.us19.list-manage.com/track/click?u=02d99606a43d6bb77a21935da&id=43bd03b126&e=021ab83b04
[3] https://vluchtelingkinderen.us19.list-manage.com/track/click?u=02d99606a43d6bb77a21935da&id=ee2f150ef3&e=021ab83b04
[4] https://vluchtelingkinderen.us19.list-manage.com/track/click?u=02d99606a43d6bb77a21935da&id=2eeb4ec7b7&e=021ab83b04
[5] https://vluchtelingkinderen.us19.list-manage.com/about?u=02d99606a43d6bb77a21935da&id=3d1cc7152c&e=021ab83b04&c=349a3c86a0
[6] https://vluchtelingkinderen.us19.list-manage.com/unsubscribe?u=02d99606a43d6bb77a21935da&id=3d1cc7152c&e=021ab83b04&c=349a3c86a0
[7] https://vluchtelingkinderen.us19.list-manage.com/profile?u=02d99606a43d6bb77a21935da&id=3d1cc7152c&e=021ab83b04&c=349a3c86a0
[8] http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=02d99606a43d6bb77a21935da&afl=1