Standaard pagina

Vluchtelingen en Asielzoekers in Zeist

INFORMATIEBROCHURE

Uitgave van
Werkgroep Kerkelijke Ondersteuning Vluchtelingenwerk van de Raad van Kerken Zeist (WKOV)
Stichting Steuncomité Vluchtelingen en Asielzoekers in Zeist  (SAVIZ)

 

WKOV / SAVIZ 2015

Tekst en omslagbeeld: Corja Menken-Bekius

Emailcontactformulier: klik hier

 

Deze uitgave wordt jaarlijks bijgewerkt en is gratis te downloaden van de websites:

www.raadvankerkenzeist.nl; www.saviz.nl; www.wakezeist.nl

 

Om spam te voorkomen zijn de links op deze pagina naar de emailadressen als volgt weergegeven:

@ is vervangen door ::at::

.nl is vervangen door ::punt::nl

Informatie vluchtelingen en asielzoekers Zeist

Wie zijn zij en wat kunnen wij?

Download de brochure van 7 november 2015 in PDF

In Zeist en omgeving zijn veel asielzoekers en vluchtelingen. Ze komen uit verschillende landen en zijn om verschillende redenen hierheen gevlucht. De grootste groep vluchtelingen komt uit Syrië vanwege de oorlog in hun land. Verder zijn er Eritreeërs, Afghanen, en in mindere mate Irakezen, Iraniërs en mensen uit andere gebieden.

Wat kunt u doen? Er zijn verschillende mogelijkheden:

-          vrijwilligerswerk

-          spullenhulp

-          woonruimte aanbieden

-          geld doneren

In rood is aangegeven welke steun vanuit kerk en samenleving kan worden geboden.

Wat eerst nodig is hangt af van de fase van de procedure waarin men zit.


In welke fase welk soort steun?

De procedure om van vluchteling en asielaanvrager nieuwe Nederlander te worden duurt heel lang en kent een aantal fasen. In elk van die fasen wordt contact met Nederlanders zeer op prijs gesteld. Men verblijft in een vreemd land waar men de taal niet van spreekt. Wie geen status (voorlopige verblijfsvergunning) heeft mag niet werken. Kinderen tot 18 jaar vallen wel onder de leerplicht en gaan naar school. Maar boven de 18 vervalt die plicht, hoewel veel jongeren graag een opleiding volgen, óók als ze terug moeten naar hun land van herkomst. Maar wie zal dat betalen? Daar is financiële hulp bij nodig.

Het regime is uiterst sober en verveling slaat hard toe. Dit geldt voor elke fase van de route. Taallessen en inburgeringscursussen zijn alleen toegankelijk voor mensen met een verblijfsvergunning. Maar  lessen kunnen wel kosteloos door vrijwilligers aan mensen zonder verblijfsvergunning worden aangeboden. In elke fase mag een AZC-bewoner vrijwilligers­werk doen, maar dat moet er dan wel zijn.


Fase 1: Aankomst in Zeist

In september 2015 deed staatssecretaris Dijkhoff een beroep op alle Nederlandse gemeenten om samen met het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) een crisisopvang te realiseren voor de niet aflatende stroom Syrische vluchtelingen. Sporthal Dijnselburg werd ingericht als crisisopvang voor 150 vluchtelingen, onder wie veel jonge gezinnen. De mensen zouden er 48 uur blijven om daarna zo spoedig mogelijk te worden geregistreerd. Het werden twee weken.

De bevolking reageerde op hun komst met een hartverwarmend aanbod aan spullen en diensten. Maar niet alles ging meteen even handig. Het Rode Kruis deed een oproep om vrijwilligers te werven. De gemeente klopte aan bij de kerken, die vrijwilligers begonnen te organiseren. Organisaties boden hulp aan. Mensen kwamen met toiletartikelen, speelgoed en kleding naar de sporthal.  De coördinatie van dit alles zou een volgende keer beter kunnen.

Die volgende keer komt eraan. De gemeente Zeist en Soest zijn samen met het COA overeen gekomen dat op korte termijn in fasen 650 vluchtelingen en asielzoekers een noodopvang wordt ingericht in het voormalig Luchtvaartmuseum op Kamp van Zeist. Om te beginnen gezinnen komen er veel gezinnen met jonge kinderen. Er zullen opnieuw vrijwilligers nodig zijn, en spullen, en ...

De gemeente zorgt voor de coördinatie van alle benodigde hulp.

Informatie:  zeist::at::gidsnetwerk::punt::nl,  info::at::gidsnetwerkzeist::punt::nl, tel: 06 23387185

Fase 2: AZC Zeist

Op het grondgebied van Zeist (Kamp van Zeist) staat sinds maart 2014 een AZC. Daar verblijven ca 360 mensen die de registratie achter de rug hebben en wachten op een vervolgstap. Sommigen van hen hebben al een verblijfsvergunning en wachten op de toewijzing van een woonplaats; anderen op de uitspraak van de IND (Immigratie en Naturalisatiedienst) of zij in Nederland mogen blijven of zullen moeten terugkeren. De meeste bewoners in dit AZC zijn alleenstaand (veel jongere mannen), maar er is ook een aantal familiekamers. Gemiddeld zijn er zo’n 30 – 35 schoolgaande kinderen aanwezig. De meeste kinderen gaan op school in Zeist. Voor de kleinsten is er kinderopvang in het AZC. Stichting De Vrolijkheid zorgt voor creatieve activiteiten. In de zomer kunnen de kinderen drie weken naar LOBBUS. Dit wordt door verschillende organisaties samen georganiseerd en gefinancierd. Stichting SAVIZ (Steuncomité Asielzoekers en Vluchtelingen in Zeist) zorgt voor de financiële afwikkeling.

Als de familie mag overkomen kan de Stichting Vluchtelingkinderen in Driebergen zo nodig enige financiële hulp bieden. Niet iedereen is in staat om zelf een ticket en de vereiste legeskosten te betalen.  Stichting Vluchtelingkinderen werkt hierin samen met SAVIZ.

In het AZC zorgen de mensen voor zichzelf. Ze doen boodschappen en bereiden hun eigen maaltijden. Daarvoor krijgen ze een bescheiden leefgeld. Of men in Nederland kan blijven of terug moet, elke dag moet worden doorgekomen. In deze omgeving valt dat niet mee.

Vrijwilligers kunnen helpen bij het geven van taalles, naaicursus, kookles, fietsles, dagbesteding, contacten naar buiten, mensen wegwijs maken in de buurt, opvang in hun kerk, moskee of inloophuis. Informatie en aanmelding verloopt via de website van het COA en Gidsnetwerk Zeist.

Tenzij een oproep is gedaan voor specifieke zaken kunt u bruikbare spullen het beste brengen naar de Weggeefwinkel Zeist (Laan van Vollenhove 2191) of de 1-eurowinkel in Driebergen (Bosstraat 1). AZC bewoners weten de weg daarheen goed te vinden. Er werken ook bewoners van het AZC. Kleding kan ook naar het Leger des Heils.

Fase 3a: Zeist als nieuwe woonplaats

Wie Zeist als nieuwe woonplaats toegewezen krijgt, wordt begeleid door VWMN (Vluchtelingen Werk Midden Nederland) aan de Thorbeckelaan 3. Daar werken enkele betaalde krachten en vrijwilligers, die met de nieuwe Nederlander(s) naar de benodigde instanties gaan (Burgerlijke Stand, Sociale Dienst, Woningbouwvereniging) om te regelen wat geregeld moet worden. De mensen krijgen een bepaald bedrag om hun nieuwe woning mee in te richten. De inburgering begint nu officieel.

Soms zijn er bijzondere noden waar geen enkele instantie voor opkomt. In dat geval kan door SAVIZ (Stichting Steuncomité Asielzoekers en Vluchtelingen in Zeist) een renteloze lening of gift worden gegeven. Deze steun wordt bemiddeld via VWMN.

In het afgelopen jaar kwamen 110 nieuwe Nederlanders in Zeist wonen. Men verwacht voor volgend jaar een verdubbeling van dit aantal. Velen van hen zijn jongeren onder de 23 jaar. In deze fase is contact met Zeistenaren (bijvoorbeeld via verschillende maatjesprojecten) van groot belang om zich hier thuis te gaan voelen.

Wie verhuismaatje of taalmaatje voor een nieuwe Zeistenaar wil worden, kan zich melden bij het Gidsnetwerk Zeist of direct bij VWMN. Zij weten de weg naar andere instanties en projecten, zoals de Stichting samen Oplopen (begeleiding van jonge vluchtelingengezinnen), Vrouwengilde (taallessen) e.a. info::at::gidsnetwerkzeist::punt::nl of zeist::at::vwmn::punt::nl.


Fase 3b: Verblijf in Zeist zonder verblijfsvergunning

Niet iedereen mag hier blijven. Gemiddeld wordt zo’n 40% van alle aanvragen afgewezen. En dan? Er is een groep die met hulp van de DT&V (Dienst Terugkeer en Vertrek) terugkeert. Deze groep blijft over het algemeen in een AZC of vertrekcentrum tot men daadwerkelijk vertrekt.

Er is ook een groep die wel zou willen terugkeren, maar niet kan. Deze mensen beschikken niet over de juiste papieren, de IND accepteert hun verhaal of hun papieren niet, of het land van herkomst wil ze niet terug. In een AZC kunnen ze ook niet blijven. Deze mensen komen in het luchtledige terecht. Ze zijn hier, maar ze hebben geen bestaansrecht en geen middelen van bestaan. Als zij ‘in beeld’ blijven (= bij overheid en de gemeente Zeist met naam en vluchtelingnummer bekend, en meewerken aan hun terugkeer) krijgen ze vooralsnog 50 euro per week leefgeld (de Bed, Bad en Brood – regeling).

De gemeente Zeist werkt hiervoor samen met de Stichting Vluchtelingkinderen, die als ‘loket’ fungeert. Deze herfst vallen 10 personen in Zeist onder deze regeling. De meesten van hen wonen bij bekenden, maar niet iedereen die op straat wordt gezet kent iemand bij wie hij of zij terecht kan. Verder helpt Vluchtelingkinderen bij het in orde krijgen van papieren, hulp bij advocaatkosten etc.

Zeker voor mensen met gezondheidsproblemen kan de nood heel hoog zijn. Voor die gevallen is kortlopende noodopvang (woonruimte bij particulieren) dringend gewenst. Wie iemand in huis neemt krijgt een tegemoetkoming van 100 euro per maand. Dit geld komt van de Stichting Vluchtelingkinderen en/of Stichting SAVIZ .

Hoeveel mensen ‘buiten beeld’ illegaal in Zeist verblijven kan niet worden gezegd. In elk geval zit een hele groep in Utrecht. Hulp aan deze groep verloopt via de Utrechtse organisatie STIL .

Fase 3c: Uitzetting via Detentiecentrum Zeist

Wie als vreemdeling illegaal in Nederland verblijft, niet wil of kan vertrekken, kan door de politie worden opgepakt en in ‘vreemdelingenbewaring’ worden gesteld. Sinds kort heeft Nederland nog twee centra voor vreemdelingenbewaring in bedrijf: Detentiecentrum Schiphol en Detentiecentrum Zeist.  DC Zeist heeft een capaciteit van 300 personen. De verblijfsduur is zeer wisselend: men zit er van enkele dagen of weken tot maanden achtereen. Sommigen worden vanuit het detentiecentrum het land uitgezet, anderen gaan terug de asielprocedure in. Anderen worden ‘geklinkerd’ (op straat gezet) met de opdracht ons land binnen 48 uur te verlaten. Wie niet aan deze opdracht voldoet (of kan voldoen), staat weer op straat en moet zichzelf zien te redden. Sommigen hebben familie of bekenden in Nederland, zijn bekend met een kerkelijke noodopvang of melden zich bij een nachtopvang via de Bed, Bad en Brood-regeling. Er zijn mensen die het Detentiecentrum in en uit gaan (draaideur detentie).

 

Op het terrein van DC Zeist staan een aantal ‘bungalows’ (prefab woningen) voor gezinnen die uitgezet moeten worden. Hoewel vluchtelingenkinderen in Nederland niet langer in een gevangenis mogen worden opgesloten, heeft de regering besloten een uitzondering te maken voor gezinnen die op het punt staan uitgezet te worden. Deze gezinnen verblijven maximaal twee weken in de gesloten gezinslocatie Zeist. Onlangs is gestart met het bouwen van een nieuwe vaste behuizing. 


Wie iets voor de ingeslotenen wil doen kan:

 • als kerkvrijwilliger meedoen met de wekelijkse kerkdiensten (via Dienst Geestelijke Verzorging van het DC)
 • de maandelijkse wake bezoeken
 • ingeslotenen op hun verzoek bezoeken (via Humanitas)
 • helpen bij creatieve activiteiten (via Humanitas)         

De Werkgroep Kerkelijke Ondersteuning Vluchtelingenwerk (WKOV) houdt elke eerste zondag van de maand een wake voor de hekken van het detentiecentrum om protest aan te tekenen tegen het opsluiten van mensen zonder strafblad. Plaats: Richelleweg 13, Soesterberg. Tijd: 16.30 uur. Zie www.wakezeist.nl

Materiële steun wordt geboden in de vorm van telefoonkaarten, bloemen en hobby-artikelen. De WKOV doet dit samen met Stichting SAVIZ.


 

Steun aan vluchtelingen en asielzoekers in Zeist, wat en waar

De algehele organisatie en coördinatie van steun vanuit de samenleving is sinds kort in handen van Gidsnetwerk Zeist.

Vrijwilligerswerk

 • Noodopvang Kamp van Zeist. Aanmelding via zeist::at::gidsnetwerk::punt::nl / contact, tel: 06 23387185, info::at::gidsnetwerkzeist::punt::nl.
 • AZC Zeist. Aanmelding: via websites van Gidsnetwerk Zeist, COA, Rode Kruis, Stichting Gave (christelijk georiënteerd), De Vrolijkheid
 • Vluchtelingenwerk regio Midden Nederland, afdeling Zeist: zeist::at::vwmn::punt::nl.
 • Samen Oplopen: via www.samenoplopen.nl / contactformulier.
 • Kerkvrijwilliger in het detentiecentrum.
  Informatie en aanmelding bij m.went::at::dji.minjus::punt::nl en h.zuidersma::at::dji.minjus::punt::nl
  (geestelijke verzorging).
 • Bezoeker in het detentiecentrum of hulp bij creatieve dagbesteding.
  Informatie en aanmelding bij heuvelrug::at::humanitas::punt::nl  / bezoekgroep detentiecentrum.

 Spullenhulp

 • Weggeefwinkel Zeist. Adres: Laan van Vollenhove 2191.
  Open: dinsdag, woensdag en zaterdag van 10.00 – 16.00 uur
  Voor alle soorten spullen (kleding, huisraad, kookspullen, speelgoed, fietsen, boeken, dvd’s, enzovoort). Om het bedrijf in stand te houden zamelt de Weggeefwinkel ook metaal, snoeppapier en plastic afval in. Contact met Weggeefwinkel Zeist via facebook.
 • 1 eurowinkel van de Stichting Vluchtelingkinderen. Adres: Bosstraat 1, Driebergen.
  Open: woensdag tot en met zaterdag van 10.00 – 17.00 uur. NB: Alleen kleding en boeken.
  Voor meer informatie zie www.vluchtelingkinderen.nl.
 • Kringloopwinkels in Zeist. Alle soorten bruikbare spullen, ook inboedels.
 • Kledingwinkel Leger des Heils 2e Kans , Weeshuislaan 30, 3071 JX Zeist, tel. 030‑6914705. Open: Donderdag 9:00-15:30, Vrijdag 11:00-15:00, Zaterdag 10:00-1500. 

Woonruimte

Hebt u een kamer over en u wilt wel iemand tijdelijk onderdak bieden? Maak uw naam en adres bekend bij zeist::at::gidsnetwerk::punt::nl tel: 06 23387185, WKOV: (corjabekius::at::gmail::punt::nl) of de Stichting Vluchtelingkinderen.

Geld donatie

Stichting Steuncomité Asielzoekers en Vluchtelingen in Zeist,
Bankrekening NL25 INGB 0007 4540 20.

Voor informatie zie: www.saviz.nl.

 

Stichting Vluchtelingkinderen, Bankrekening NL85 RABO 0129 8604 76.

www.stichtingvluchtelingkinderen.nl