Wakes in 2018

Wake 2 december 2018

Naast de liturgie werd een boek gepresenteerd, geschreven door een ex-bewaker, genaamd: Concertina (te vinden op www.datrodespul.nl).

Het volgende verhaal van een ex-gedetineerde is voorgelezen:

(Daaronder is de liturgie van de wake geplaatst)

Hello! This is Yuan Fang aka Carol.

I called you this morning. As I promised, I am sending this message to introduce myself and to express my gratitude for what you are doing.

I was in the detention center Zeist from 10-10 to 27-10. It was a very very traumatic experience for me. I felt I was totally excluded from the society. I was extremely scared, even though I knew I was (physically) safe there. I did not come across your vigil in October. So I did not know there were people standing on the other side of the wall, protesting for us. All I could see was only the endless wood. It was extremely boring in the detention. Usually, I just sat on the bench doing nothing but watching the sky - it was the only thing without a limitation I could see.

After I finally got out of that damn place and was deported to China, the memory has still been popping up in my head. So I have done lots of researches on it. I have shared my experience with the Meldpunt Vreemdelingendetentie. I hope I can do anything to help make a difference. I cannot bear sealing my mouth, knowing there will probably be someone else suffering from it. I want to bring it to light.

And I found your website. I am really touched by what you have been doing. Finally, I know we were not lonely, we were not abandoned in that endless wood. And it feels so good to know that there are people caring. It means A LOT to me! I am soooo grateful for it!!

Please share it with everyone of you. Big hug and much love to all you beautiful souls!!

Warmly,

Carol

Liturgie

WAKE DETENTIECENTRUM KAMP VAN ZEIST 2 december 2018

ORGANISATIE : Raden van Kerken van Zeist en Soest / Soesterberg

 

Lopend van de parkeerplek naar het hek, zingen wij meerdere malen:

 

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur, dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.

 

 

 

Welkom en Waarom waken wij…

 

Wij staan hier in de kring bij elkaar sinds de brand in november 2005, in het cellencomplex op Schiphol-Oost, waarbij 11 mensen om het leven kwamen. Wij staan hier, elke eerste zondag van de maand.

 

Wij waken zolang in de cellen hier, de vrijheid wordt ontnomen aan mensen ZONDER STRAFBLAD.

 

 

Zie ons hier staan” ( uit een liturgie buiten de Bijlmer-bajes muren, waar indertijd (2006) een hele toren bestemd was voor vreemdelingen-detentie):

 

Zie ons hier staan, machteloos tegenover deze harde stenen muren en prikkeldraad.

 

Muren die ons scheiden van de mensen binnen, die hun land ontvluchtten,

 

Op zoek naar vrijheid en gerechtigheid.

 

Nu leven zij in spanning en wanhoop over hun toekomst.

 

Net als zij, geloven wij in een menswaardig leven voor alle mensen op deze aarde.

 

maar hoe kunnen wij die muren slechten tussen vrije mensen en geknechten,

 

tussen rijken en armen?

 

Toch is het dat waarop wij hopen en voor bidden:

 

Een wereld waarin iedereen kan leven in welvaart, vrijheid en vrede.

 

Geef ons binnen en buiten deze muren, de kracht om te werken aan de vervulling van die droom en zegen ons allen.

 

LIED (Liedboek 973)

 

 

 

2. Om voor elkaar te zijn uw hand en voet

Te helpen wie geen helper had ontmoet:

Wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed,

Halleluja,

 

 

 

3. om voor elkaar te zijn uw hart en mond,

Om op te komen voor wie is verstomd,

Voor wie gevangen zit of is gewond,

Halleluja.

 

 

 

STILTE

SITUATIE NU

Luisterlied/woestijnlied van Huub Oosterhuis

(naar Exodus 16:19: uittocht uit Egypte door de woestijn)

Geen huis, een tent nog niet eens.

Een hol, een steen voor mijn hoofd nog niet.

Geen hoop schroot. Geen opengescheurd karkas van een karavaan.

Soms klanken die mij omarmen.

Woorden die mij bewaren.

Een spoor van stenen. Voetstappen, vage.

De zandverte in, de steenslag verte,

De blindmakende licht-verte,

De dronken-van-dorst-en-illusie-makende-verte, dronken van wellust.

Eindelijk land van bewoonbaar is-verte.

Bomen, water, vredestad-verte.

Er zal groot licht-zijn-verte (Hem zien)

Niets is onmogelijk en Hij alles in allen, die verte.

Drie dagen gaan door het donker-en dan?

 

Stralende, tartende, hartstocht-oplaaiende (2x)

naam voor dat laatste, eeuwig beloofde

land van de vrede

waar het niet slecht is, waar liefde kan.

 

Daarheen, als een vreemde die mee mag,

Dansenden springend mijn zingen.

Daarheen wil mijn hart, als een kind

Dat licht en niet-wetend vooruitrent,

Dan schoorvoetend, vallend, gelaten,

In zijn vader verandert, en niet meer opstaat.

 

Spoor van doden. Verstenende namen.

Runenschrift van schaduwen, windvlagen,

Elkaar kruisende, elkaar uitwissende sporen.

Spoor tussen steenslag. Weg die ik gaan moet-en dan?

Stralende, tartende, hartstocht-oplaaiende (2x)

naam voor dat laatste, eeuwig beloofde

land van de vrede

waar het niet slecht is, waar liefde kan.

 

Geen huis, een tent nog niet eens.

Een hol, een steen voor mijn hoofd nog niet.

Geen hoop schroot. Geen opengescheurd karkas van een karavaan.

 

Soms woorden die mij bewaren,

Spoor van namen die mij wijzen,

Adelaarsvleugels die mij dragen.

Tot bij Hem.

 

LIED 460 Liedboek (bewerkte tekst)

refrein

2. Een mens die vastzit in ’t gevang,

Zonder te weten voor hoe lang

Wie maakt hem los, wie bidt hem vrij,

wie blijft hem in zijn nood nabij?

Refrein

 

3. een enkeling heeft ons verleid

Uit hartstocht voor gerechtigheid

Hij heeft volhard tot in de nacht

Ontwapenend de dag verwacht.

Refrein.

 

4.erken toch nooit dat onrecht heerst

Niet eigen volk

Maar liefde eerst

Die volhoudt in de diepe nacht

Die vindt genade onverwacht.

refrein

 

AFSLUITING

Geschokt, verbijsterd en ontzet

 

 

Het is pas echt schokkend

als mensen niet meer geschokt zijn

door wat anderen overkomt,

omdat de ramp die hen treft

zover van hun bed is.

 

Het is pas echt verbijsterend,

als mensen niet meer verbijsterd zijn

over onrecht in deze wereld,

omdat het al de zoveelste reportage is

die ze onder ogen krijgen.

 

Het is pas echt ontzettend

als mensen niet meer ontzet zijn

over oorlogen en ander geweld,

omdat ze afgestompt raken

en het normaal gaan vinden.

 

Want zolang mensen nog

geschokt, verbijsterd en ontzet zijn

zullen ze in beweging komen

en kunnen ze de geschiedenis

een verrassende wending geven.

 

 

Greet Brokerhof

 

 

Sluiting

 

Tekst: We shall overcome

 

 • all men shall be free

 • we’ll walk hand in hand

 • we shall live in peace

 • we are not afraid

 

 

 

De volgende Wake is zondag 6 januari 2019

 

 

Situatie NU, 2 september 2018

Uit wake 2-09-2018, situatie NU

Er zijn 2 kinderen die weg moeten.
Lili en Howick wonen hier al 10 jaar en weten niets meer van hun geboorteland. Hun moeder is al uitgezet, maar ze heeft ervoor gezorgd dat haar kinderen niet bij die uitzetting aanwezig waren. Armenië biedt hen niets. 

De rapporten van de anders zo gezaghebbende Raad voor de Kinderbescherming worden van tafel geveegd. 
En dat terwijl de Raad duidelijk heeft geconcludeerd dat uitzetting van Howick en Lili op dit moment niet verantwoord is. Bij een Nederlands kind is het niet goed denkbaar dat de Raad op deze wijze wordt gepasseerd, maar wanneer het gaat om een kind zonder verblijfsvergunning in Nederland dan kan dit opeens wel. Dat is ongelijke behandeling op grond van de verblijfsstatus van deze kinderen en een schending van hun rechten. Aldus Defence for Children. 
Hun rapport over teruggekeerde kinderen in Armenië is waarschijnlijk niet eens gelezen. 
De staatssecretaris mag de kinderen uitzetten en doet dat dus ook. Maar waarom? 


In Armenië is de opvang van de 2 kinderen door Terugkeer & vertrek al geregeld, Caritas heeft een weeshuisje dat nu al overvol is, maar daar kunnen ze wel bij. 
Voor drie maanden is de opvang verzekerd en betaald. . 
Lili en Howiek kunnen nu elk moment opgepakt worden. De verwachte uitzetting is 8 september of eerder. Waarschijnlijk is de arrestatie door een overmacht aan gewapende agenten. Vervolgens komen ze hier terecht, in de gesloten gezinslocatie. Ze hebben weliswaar geen gezin, maar er zijn ook andere minderjarigen die op die afdeling terecht komen. We willen er niet denken dat die kinderen zonder een bekende volwassene hier de laatste dagen blijven. En zonder hen in het vliegtuig. En dan. ?

Wake Kamp van Zeist 5 augustus 2018

Lopend van de parkeerplek naar het hek, zingen wij meerdere malen:

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur, dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.

 

WELKOM

 

WAAROM WAKEN WIJ?

 

Sinds de brand in november 2005, in het cellencomplex op Schiphol-Oost, waarbij

11 mensen om het leven kwamen, staan wij hier, elke eerste zondag van de maand.

Dit is de 153ste wake. Volgens ambtsberichten gaat het DTC sluiten; echter hoogstwaarschijnlijk blijft dan wel de gezinsopvang bestaan. Deze “opvang”, gevangenis, waaruit 2 weken geleden nog het Culemborgs gezin werd uitgezet, ondanks acties en een bijna 24 uurs wake en er een extra wake werd gehouden op 22 juli voor een Armeens gezin met twee kinderen geboren in Nederland. Helaas: staatssecretaris Harbers gebruikte niet zijn discretionaire bevoegdheid en ook alle handtekeningen mochten niet baten.

 

Wij blijven waken.

 

LIED

Laat elk talent beschikbaar zijn (melodie: uit vuur en ijzer)

 

Laat elk talent beschikbaar zijn, en ieder mens te vinden zijn

Om onrecht, oorlog, martelpijn, met woord en daad te weren.

Dat alwie in God gelooft en in zijn rijk aan ons beloofd,

Met inzet van hart en hoofd, zich tot de minste kere.

 

Laat ieder deel van leven zijn, van sterk tot zwak, van groot tot klein.

Laat ieder “meester-dienaar” zijn verlegen om de vrede

Dat niemand in dit bestaan, apart en eenzaam hoeft te staan.

Dat allen met allen gaan met hart en lijf en leden.

 

STILTE

 

SITUATIE NU

 

STILTE

 

LIED (tekst Huub Oosterhuis, Liedboek 828)

 

1. Stem als een zee van mensen

om mij door mij heen.

Stem van die drenkeling,

van dat stuk wrak-hout,

dIe een mens blijkt

als hij mij aan-kijkt.

 

2. Stem die mij roept wie ben je,

Mens waar is je broer?

Stem die mijn vliezen breekt

En mij bevrijdt, die

Vuur uit steen slaat,

Jij die mij ik maakt.

 

3.Stem die geen naam heeft, nog niet,

Mensen zonder stem

Stem als een specht die klopt

Aan mijn gehoorbeen.

Woord dat aanhoudt.

God die mij vasthoudt.

 

AFSLUITING

Allen: Als wij niet meer geloven dat het kan (Paul van Vliet)

 

Als wij niet meer geloven dat het kan

Wie dan wel?

Als wij niet meer vertrouwen op ‘houden van ‘

Wie dan wel?

Als wij niet meer proberen

Om van fouten wat te leren

Wie dan wel?

 

Als wij niet meer zeggen hoe het moet

Wie dan wel?

Als wij niet meer weten wat er toe doet

Wie dan wel?

Als wij er niet in slagen

De ideeën aan te dragen

voor een kans op betere dagen

Wie dan wel?

 

Als wij niet meer geloven dat het kan

Wie dan wel?

Als wij er niet mee komen, met een plan

Wie dan wel?

Als wij er niet voor zorgen

Dat de toekomst is geborgen

Voor de kinderen van morgen

Wie dan wel?

Als wij onszelf niet dwingen

Een gat in de lucht te zingen

Waar zij in kunnen springen

Wie dan wel?

 

 

Tekst: We shall overcome

 • all men shall be free

 • we’ll walk hand in hand

 • we shall live in peace

 • we are not afraid

 

 

Afsluiting:

Iedereen is van de wereld: The Scene

 

Dit is voor de misflits die je

Her en der alleen ziet staan.

Die onder straatlantaarns eten

En drinken bij volle maan.

 

Dit is voor degene die je overal herkent.

Het leven voor jou en mij

Want dit is ons moment.

 

En ik hef het glas op jouw gezondheid,

Want jij staat niet alleen

 

Iedereen is van de wereld

En de wereld is van iedereen (2x)

 

Deze is voor iedereen die passie heeft

En die voor passie gaat.

In het donker kan ik jou niet zien,

Maar ik weet dat jij daar staat.

 

En ik hef het glas op jouw gezondheid,

Want jij staat niet alleen

 

Iedereen is van de wereld

En de wereld is van iedereen (2x)

 

Oh yea yeah yeah

 

Rood, zwart, wit ,geel, jong, oud, man of vrouw

In het donker kan ik jou niet zien

Maar deze is van ons aan jou.

 

En ik hef het glas op jouw gezondheid,

Want jij staat niet alleen

 

Iedereen is van de wereld

En de wereld is van iedereen (4x)

 

 

 

 

 

De volgende Wake is zondag 2 september 2018( Kijk ook op www.wakezeist.nl)

151ste maandelijkse protestwake tegen de detentie van mensen

Extra wakes juli 2018

Na de extra ingeplande wake vanwege de dreigende uitzetting van drie Nederlandse kinderen naar Oekraïne op 6 en 7 juli  is er weer een extra uitzettingswake geweest op

Zondagnacht 22 juli 2018

Woensdagochtend werd weer een gezin met kinderen opgepakt, deze keer een Armeens gezin in Eindhoven. Vader Hamlet, Moeder Lilit en hun twee kinderen, dochter Anahit (11 jaar oud) en zoon Anas (8 jaar oud). Momenteel zitten ze opgesloten in detentiecentrum Zeist en de uitzettingsvlucht staat gepland voor maandag. 

Het is de tweede keer in korte tijd dat we worden opgeschrikt door de uitzetting van in Nederland gewortelde kinderen. 'oh nee, onze lieve oudleerlingen' twittert een juf geschokt.

De 12 uurs wake is bedoeld om de nacht voor vertrek te waken, omdat het binnen het gezin waarschijnlijk ook een slapeloze nacht tegemoet gaat. We verzamelen om 18u bij het detentiecentrum en wandelen elke twee uur naar de achterkant diep in het bos. Wie een kortere route wil afleggen, kan dat ook doen. We nemen lichtjes mee (liefst geen lichtjes die het bos in lichterlaaie zouden kunnen zetten).

Als u bloemen, potjes met kaarsen, teksten, kaarten, posters of linten mee wilt nemen om in het hek te hangen, dan graag.

Deze wake is een initiatief van de PopUpKerk en De Goede Zaak, en wordt ondersteund door de Wakegroep Zeist.

Andere dingen die u kunt doen:

 1. Wilt u meteen op de hoogte worden gesteld van een uitzetting van een in Nederland geworteld kind, meld u dan aan voor het Pardonalert op https://pardonalert.nl/
 2. Onderteken de petitie die protesteert tegen deze uitzetting op https://actie.degoedezaak.org/petitions/zet-anahit-arsen-en-hun-ouders-niet-uit
 3. Houd de website http://www.uitgezet.nl/ in de gaten waar we zo snel mogelijk een crowdfunding voor hen zullen starten

 Verslag van de wake:

In de nacht van zondag 22 juli op maandag 23 juli 2018 zijn veel mensen aanwezig geweest bij de wake van 18.00 tot 06.00 uur. Veel mensen uit Almere, waar het gezin lange tijd woonde.

https://nl-nl.facebook.com/Intercultureleinspiratie/

https://twitter.com/i/status/1021125738882306049

http://www.uitgezet.nl/2018/07/23/doneer-voor-arsen-8-anahit-12-en-hun-ouders/