Nieuws

Subsidie voor activiteiten voor (Afghaanse) vluchtelingen

Beste mensen,

Uw gemeente bevindt zich in de buurt van een plek waar Afghaanse vluchtelingen worden opgevangen, of een noodopvang is of komt.

Nu er groepen Afghaanse vluchtelingen en evacués naar Nederland komen kunt u meehelpen:

Wilt u een ontmoeting of activiteit starten door of voor Afghaanse (of andere) vluchtelingen in Nederland, maar ontbreekt het u aan financiën? Meldt dan nu uw initiatief aan bij Wijdoenmee! Wijdoenmee steunt kleine initiatieven die een groot verschil maken voor nieuwkomers.

Meer over dit initiatief van Wijdoenmee:

De afgelopen maanden hebben de Taliban zoals bekend in snel tempo de macht in Afghanistan overgenomen. Dat betekent een instroom van Afghaanse vluchtelingen voor wie het bewind van de Taliban levensgevaarlijk is. Het gaat onder andere om Afghanen (en hun gezinnen) die voor de Nederlandse troepen en ambassade hebben gewerkt, maar ook om andere mensen die ernstig gevaar lopen door de Taliban.

Gevlucht voor geweld en op zoek naar een veilig bestaan komen deze dagen vrouwen, mannen en kinderen uit Afghanistan in Nederland aan die een asielaanvraag doen. We horen in het nieuws de verhalen van mensen die terecht komen in het overvolle AZC in Ter Apel en voor wie nu andere plekken worden gezocht. Een dak boven je hoofd is het eerste wat je nodig hebt. Maar dan begint het pas. Een leven opbouwen in een nieuw land, vaak ver van familie en vrienden en in alle onzekerheid over hen en de toekomst van hun land.
Wil jij iets doen?

Je kunt je voorstellen dat deze mensen informatie en hulp nodig hebben bij het vinden van hun weg in Nederland en dat zij (en vooral ook hun kinderen) wel wat afleiding kunnen gebruiken in de vorm van ontmoetingen of activiteiten.

Wil jij een initiatief starten door of voor Afghaanse (of andere) vluchtelingen in Nederland, maar ontbreekt het je aan financiën? Meld dan nu je initiatief aan bij Wijdoenmee! Wij steunen kleine initiatieven die een groot verschil maken voor nieuwkomers: zo kun je snel je idee werkelijkheid maken.

Ben je een initiatiefgroep, stichting of vereniging, kijk dan meteen of jullie initiatief bij ons thuishoort. Je kunt dan direct een aanvraag doen.
PS: U kunt ook meehelpen met opvang: Help mee hen op te vangen. Via www.takecarebnb.org kunt u Afghaanse vluchtelingen die al door de procedure zijn een logeerplek aanbieden voor drie maanden. Takecarebnb werkt samen met het COA.

Hartelijke groeten,

Karel Jungheim

Medewerker kennisplatform - vluchtelingen

Dienstenorganisatie Protestantse Kerk

Postbus 8504, 3503 RM Utrecht

Telefoon: +31 30 880 1880

 

Haagse Gemeenschap van Kerken luidt noodklokken voor vluchtelingenkinderen Griekenland

Op dinsdag 29 september om half tien ‘s ochtends luiden de kerkklokken rond het Plein in Den Haag acht minuten en 20 seconden.

Acht minuten en 20 seconden, dat is precies 500 tellen. 500 is het aantal minderjarige asielzoekers dat Nederland op zou moeten nemen uit vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. Dat vinden meer dan 100.000 ondertekenaars van de petitie #500kinderen (), 173 gemeenten en 5 provincies, net als vele kerken, artsen, wetenschappers, (oud)politici van alle kleuren, prominenten, de groep voormalig onderduikkinderen en vele mensenrechten- en noodhulporganisaties.

Om half tien overhandigen 12 organisaties, waaronder VluchtelingenWerk, Defence for Children, Stichting Vluchteling en Kerk in Actie, deze petitie aan de woordvoerders asiel & migratie van de Tweede Kamer.

Ds. Derk Stegeman van de Protestantse Kerk Den Haag zegt: “We hopen dat onze noodklokken niet alleen op het Plein maar in heel Nederland te horen zullen zijn, en dat veel plaatselijke kerken dit gebaar over zullen nemen. Op een ander moment van de dag willen we vanuit de Haagse Gemeenschap van Kerken ook een wake houden. Waken, dat betekent voor mij wakker zijn, alert blijven en oog hebben voor mensen in nood. Waken is een verbindend gebeuren: iedereen, christelijk, anders religieus of niet-religieus kan eraan meedoen en wakker blijven, waken. Laten we ons hart openen voor de kinderen uit Griekenland!”

Luid de klokken - open de kerk

Doet u ook mee? Wat zou het mooi zijn als in vele gemeenten in Nederland om 9.30 uur de kerkklokken worden geluid - en wakes worden gehouden.

We hopen dat u hieraan mee wilt doen, ook al is de voorbereidingstijd erg kort. Alvast bedankt en heel fijn als u een foto van uw lokale activiteit met ons wilt delen (#500kinderen)!

Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken in tijden van corona

Een update over migratie in tijden van corona van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken.

Op 17 maart 2020 heeft de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) een notitie uitgebracht waarin zij een aantal onderwerpen identificeert die een prominente rol zullen spelen in de discussie over de toekomstige invulling van het migratiebeleid. De notitie ‘Oproep tot een duurzaam migratiebeleid’ is gericht aan de programmacommissies van de politieke partijen en is bedoeld om hen te ondersteunen bij het formuleren van een doordachte visie op het te voeren migratiebeleid bij het schrijven van hun verkiezingsprogramma’s. De thema’s zijn gebaseerd op adviezen en rapporten die de ACVZ de afgelopen jaren heeft uitgebracht en bieden daarmee een quick view op het werk van de ACVZ.

Klik hier voor de notitie

Uitzendingen 1 maart 2020 Wakezeist op radio en TV

De Wake bij vreemdelingendetentie van 1 maart was op Radio, en komt op TV

Een compilatie van de radiouitzendingen Zin in Weekend geeft een goede indruk van de wake.

https://soundcloud.com/iniatiefkinderpardon/zin-in-het-weekend-wakezeist-deel-1

https://soundcloud.com/iniatiefkinderpardon/zin-in-het-weekend-wakezeist-deel-2

 

Extra wake 15 december 2019 in de media

Tientallen Friezen uit Burgum en omgeving zijn zondagavond naar het detentiecentrum in Zeist gekomen om een Afghaans gezin te steunen. Het gezin is uitgeprocedeerd en dreigt te worden uitgezet.

https://nos.nl/artikel/2314926-friese-wake-in-zeist-voor-gezin-dat-uitgezet-dreigt-te-worden.html

https://www.nporadio1.nl/nos-radio-1-journaal/onderwerpen/522943-wake-voor-gezin-dat-uitgezet-dreigt-te-worden

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1996466/

Het gezin is alvast gedetineerd om een gedwongen terugkeer naar het land van herkomst (Afghanistan en Iran) mogelijk te maken. Om deze families met kinderen van 8 tot 18 jaar te ondersteunen, houden we een wake bij kamp Zeist. Juist in de tijd van Kerst willen wij de ontmoeting met het bedreigde kind niet uit de weg gaan. Kerst is een feest van liefde en vrede voor ons allemaal.

7,5 jaar vast in vreemdelingendetentie

Het afgelopen halfjaar belde meneer M., die op dat moment in Detentiecentrum Rotterdam verbleef, regelmatig met ons. Meneer M. heeft inmiddels, bij elkaar opgeteld, 7,5 jaar in vreemdelingendetentie doorgebracht. Steeds opnieuw werd M. niet uitgezet en kwam hij weer vrij.


In Nederland kan een ongedocumenteerde maximaal 18 maanden aaneensluitend in vreemdelingendetentie geplaatst worden. De bedoeling is dat de vreemdeling gedurende deze periode uitgezet wordt. Veel van onze bellers worden echter nooit uitgezet. Dit komt onder andere omdat de ambassades van een aantal landen niet zo gemakkelijk een laissez-passer (een eenmalig reisdocument) afgeven. Zonder een laissez-passer kan iemand niet zomaar op het vliegtuig worden gezet.


Na 6 maanden vreemdelingendetentie moet hard worden gemaakt of er nog zicht op uitzetting is. Wanneer dit niet voldoende kan worden gemotiveerd, wordt de bewaring van een ongedocumenteerde opgeheven. De ongedocumenteerde is, wanneer hij wordt vrijgelaten, nog steeds net zo ongedocumenteerd als op het moment dat hij in vreemdelingendetentie ingesloten werd. Wanneer deze persoon opnieuw door de politie staande wordt gehouden, is de kans dus groot dat hij opnieuw in vreemdelingendetentie opgesloten wordt. Dit is precies wat steeds met meneer M. gebeurt.


Meneer M. is tussen 1999 en 2019 in totaal 6 keer in vreemdelingendetentie geplaatst, hij zat bij elkaar opgeteld 7,5 jaar in vreemdelingendetentie vast. Na zo een lange periode van pogingen om een laissez-passer te verkrijgen lijkt het onwaarschijnlijk dat er bij een volgende detentie wel zicht op uitzetting is.


BRON MELDPUNTVREEMDELINGENDETENTIE

Viering omgekomen vluchtelingen

Aan het eind van het kerkelijk jaar staan kerken op vele plaatsen stil bij de overledenen. Gedenk ook de omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen. Verhalen over overleden migranten nemen een belangrijke plaats in. Aan de grenzen van Europa spelen zich dagelijks drama’ s af. Mensen die op zoek zijn naar een beter en veiliger leven, verdrinken in zee of komen op andere manieren onderweg om. In 2018 kwamen wereldwijd 4.737 mensen om (missing migrants IOM) en in 2019 tot 19 augustus al 1.675.

Wat doet Kerk in Actie?
In Nederland steunt Kerk in Actie projecten om vluchtelingen humaan op te vangen en perspectief te bieden. Ook werken we aan een beter beleid voor vluchtelingen en geven advies aan plaatselijke kerken. Meer informatie over alle activiteiten op kerkinactie.nl/vluchtelingen.

Kinderen in cel

28 jun 2019: Brief van Coalitie Geen Kind in de Cel aan de Tweede Kamer

bron https://meldpuntvreemdelingendetentie.nl/nieuws/

Een coalitie van Amnesty International, Defence for Children, Stichting INLIA, Kerk in Actie, Stichting Kinderpostzegels Nederland, Stichting LOS, UNICEF Nederland en VluchtelingenWerk Nederland, heeft op 28 juni een brief aan de tweede kamer geschreven, in afwachting van hun Algemeen Overleg (AO) Vreemdelingen-en Asielbeleid,waarin ze een aantal suggesties geven met betrekking tot de bewaring van kinderen in vreemdelingendetentie. Deze suggesties zijn met specifieke aandacht voor:
(a) de duur van de detentie
(b) alternatieven
(c) de wijze van uitzetting en
(d) de discrepantie die dreigt te ontstaan voor toepassing van dwangmaatregelen bij kinderen in de Wet Terugkeer en Vreemdelingenbewaring.

De Coalitie Geen Kind in de Cel is zeer bezorgd over het feit dat alleenstaande kinderen lange tijd gedetineerd worden. Lees hier het hele artikel...

Lessen Schipholbrand in de wind geslagen

Nederlandse centra voor vreemdelingendetentie hebben nauwelijks lessen geleerd van de dodelijke Schipholbrand van elf jaar geleden. Dat concluderen Amnesty International, Stichting LOS en Dokters van de Wereld in het vandaag verschenen rapport Brand in het detentiecentrum Rotterdam. Afgelopen mei was er brand in het vreemdelingendetentiecentrum in Rotterdam. Het optreden tegen die brand en de nazorg voor de gevangenen vertoonden ernstige gebreken, zo blijkt uit het rapport. Mensen zijn later dan nodig uit hun cel bevrijd, in ieder geval vijf mensen werden naar aanleiding van de brand voor straf in een isoleercel opgesloten, geweldsgebruik door personeel is niet onderzocht, meerdere mensen werden ontkleed en gevisiteerd en er is waarschijnlijk onvoldoende rekening gehouden met de kwetsbaarheid van degene die de brand heeft veroorzaakt.

De Inspectie Veiligheid en Justitie heeft geen onderzoek naar de brand ingesteld. Lees hier het volledige rapport Brand in het detentiecentrum Rotterdam