Persberichtenarchief

Persbericht Wake bij Detentiecentrum Zeist 6 mei 2018

Na de indrukwekkende 150ste wake op 8 april, waar zo’n 250 mensen aanwezig waren, gaan we op 6 mei ‘gewoon’ door. Wat heet gewoon als mensen van hun bed worden gelicht en in detentie gesloten alleen omdat hun papieren niet in orde zijn of hun verhaal door de IND niet wordt geloofd? Het thema van deze wake is: Vrijheid geef je door! Hiermee sluiten we aan bij de nationale herdenking op 4 mei en het vieren van bevrijdingsdag. Wie mogen in onze vrijheid delen? Die vraag blijft dringend.

Tijd: 16.30 uur

Neem mensen mee!

Neem bloemen mee!

Detentiecentrum Kamp van Zeist, Richelleweg, Soesterberg, overkant van de A28 vanaf Soest. Informatie: 0643133109 / 030 6962283 en www.wakezeist.nl.

150 ste WAKE VOOR DETENTIECENTRUM ZEIST

ZONDAG 8 APRIL 2018

 

WAAROM WAKEN WIJ?      

Het begon met de nacht van de Schipholbrand, 27 Oktober 2005. Veel mensen voelden zich boos en machteloos. In Zeist organiseerde de Raden van Kerken van Zeist en Soest tien dagen later een wake, op de eerste zondag van de maand. Het werd een wake voor de slachtoffers van die vreselijke nacht en vervolgens voor al die anderen, die van hun vrijheid worden beroofd omdat zij niet over geldige verblijfsdocumenten voor ons land beschikken. Om hen te laten weten dat zij niet worden vergeten. Zo lang mensen zonder strafblad in detentie worden gesloten, in strijd met de grondrechten van ieder mens, blijven wij waken: iedere eerste zondag van de maand.

Met (zo ongeveer) deze woorden begint sinds 2005 elke eerste zondag van de maand een wake voor de hekken van Detentiecentrum Zeist. Op 8 april staan we daar voor de 150ste keer (in verband met Pasen een week later).

Sprekers: burgemeester Koos Janssen van Zeist en Eduard Nazarsky, directeur van Amnesty International.

Deze wake wordt opgeluisterd door het vluchtelingenkoor Zola (Houten) en het kerkkoor st.Franciscus Xaverius uit Amersfoort.

Beeldend kunstenaar Isabel Ferrand heeft een wandkleed gemaakt voor de stilteruimte in het Detentiecentrum. Dit kleed, gemaakt van stroken zijde waarop vrouwen van binnen en buiten het Detentiecentrum hun dromen en wensen voor de toekomst hebben geborduurd, wordt aangeboden.

NB  De wake begint met een witte rozenoptocht van de hoek van de Kampweg en de Richelleweg te Soesterberg (ter hoogte van het voormalige luchtvaartmuseum) naar het Detentiecentrum. Deze rozen worden na afloop aangeboden aan de ingeslotenen. Ook wordt een deel in de hekken gestoken.

Kom en neem een witte roos mee!

Tijd:                             16.15 (optocht), 16.30 (wake)

Plaats:                        Kampweg / Richelleweg te Soesterberg

 

Informatie: 06 41843119 / 06 43133109 / www.wakezeist.nl

148ste Wake bij Detentiecentrum Zeist: 4 februari 2018

We beginnen af te tellen naar de 150ste wake (8 april 2018). Noteer die datum alvast.

Nog altijd worden mensen in detentie opgesloten opdat ze geen geldige papieren hebben. En vaak worden ze ook weer op straat gezet omdat ze niet uitgezet kunnen worden. We hebben het over mensen zonder strafblad, die geen kant op kunnen.

De Raden van Kerken van Zeist en Soest organiseren iedere eerste zondag van de maand een wake om te pleiten voor een humaner vreemdelingenbeleid.

Tijd: 16.30 uur

Neem mensen mee!
Neem bloemen mee!
Neem lichtjes mee!

Plaats: Detentiecentrum Zeist, Richelleweg 13, Soesterberg, overkant van de A28 vanaf Soest. (inf. 0643133109 / 030 6962283) en www.wakezeist.nl.

Wake kamp van Zeist 7 januari 2018

Ook in 2018 gaan we door met de wakes bij Kamp van Zeist. Het vreemdelingenbeleid van de huidige regering ten aanzien van uitgeprocedeerde asielzoekers is tot op heden niet veranderd  en er zitten nog altijd uitgeprocedeerde asielzoekers opgesloten. Omdat ze geen geldige verblijfspapieren hebben; opgesloten als misdadigers. Ook gezinnen met kinderen zitten opgesloten in afwachting van hun uitzetting.

De Raden van Kerken van Zeist en Soest organiseren iedere eerste zondag van de maand een wake, ten teken aan de politiek dat het anders moet. Komt u ook met bloemen om 16.30 uur?

Detentiecentrum Kamp van Zeist, Richelleweg, Soesterberg, overkant van de A28 vanaf Soest. (inf. 0643133109) en www.wakezeist.nl.

WAKE DETENTIECENTRUM KAMP VAN ZEIST 3 december 2017

PERSBERICHT

Op zondag 3 december 2017 houden de Raden van Kerken van Zeist en Soest weer een wake voor Detentiecentrum Zeist. Het is de eerste zondag van de advent, tijd van waakzaam wachten en hopen. We ontsteken een klein lichtje bij de hoop dat er ook voor de mensen die hier als vreemdelingen worden ‘bewaard’ straks toekomst is, een plek waar zij thuiskomen. Is dat hopen tegen beter weten in?

Neem mensen mee!

Neem lichtjes mee!

Neem bloemen me!

Tijd: zondag 16.30 uur

Plaats: Detentiecentrum Zeist aan de Richelleweg 13 in Soesterberg

(vanuit Soest aan de “overkant” van de A28).

Bekijk ook de website: www.wakezeist.nl

ACTIE KERSTATTENTIE

Ook dit jaar willen we de ingeslotenen met kerstmis een hart onder de riem steken met een kleine attentie. Jarenlang gaven wij telefoonkaarten, maar omdat binnen het detentiecentrum het telefoonsysteem is veranderd, is dat niet meer mogelijk. Dus geven we nu een andere attentie. We denken aan een tegoedbon voor het winkeltje. Over de vorm wordt nog overlegd, maar intussen vragen we uw bijdrage. We weten dat de ingeslotenen heel blij zijn met uw gift, in het bijzonder omdat ze daaraan merken dat er ‘buiten’ mensen zijn die zich hun lot aantrekken.

Maak uw bijdrage over aan SAVIZ, Steuncomité Asielzoekers en Vluchtelingen in Zeist, bankrekening NL25 INGB 0007b4540 20 onder vermelding ‘kerstattentie’. SVP naam van de stichting voluit vermelden.

 

ZIE ONZE DROMEN IN VREDE GEWEVEN

Ook vragen wij uw aandacht voor de actie wandkleed (zie de flyer die als bijlage bij dit persbericht is ingesloten). Het betreft een kleed dat door kunstenaar Isabel Ferrand samen met vrouwen binnen en buiten het detentiecentrum wordt gemaakt voor het stiltecentrum van het Detentiecentrum. We hopen dit kleed op de 150ste wake (8 april 2018) te kunnen aanbieden.

Wake kamp van Zeist 5 november 2017

Op zondag 5 november 2017 houden de Raden van Kerken van Zeist en Soest een wake voor Detentiecentrum Zeist om alle levenden en doden te gedenken. We denken aan de levenden die opgesloten zitten in het Detentiecentrum, waar ze na een lange vlucht terecht zijn gekomen. Hun toekomst is uiterst onzeker. Samen met hen gedenken wij alle mensen die op hun reis naar hier of eenmaal aangekomen zijn gestorven. Zoveel mensen zijn ook dit jaar weer voor oorlog en ellende gevlucht en onderweg gestorven, onvoorstelbaar. We zijn er stil van.

Neem mensen mee!

Neem bloemen me!

Neem voor het gedenken een lichtje mee.

Tijd: zondag 16.30 uur

Plaats: Detentiecentrum Zeist aan de Richelleweg 13 in Soesterberg

(vanuit Soest aan de “overkant” van de A28).

Bekijk ook de website: www.wakezeist.nl

Zondag 8 april 2018 is de 150ste wake. Noteert u deze datum alvast in uw agenda!

(inf. 0643133109)

Wake kamp van Zeist 3 september 2017

In detentiecentrum Kamp van Zeist zitten al jaren vreemdelingen opgesloten in afwachting van hun uitzetting naar hun land van herkomst: opgesloten, omdat ze geen geldige verblijfspapieren hebben; opgesloten als misdadigers. Ook gezinnen met kinderen zitten opgesloten in afwachting van hun uitzetting.

De Raden van Kerken van Zeist en Soest organiseren vanaf 2005 iedere eerste zondag van de maand een wake, als teken aan de politiek dat het anders moet. Komt u ook met bloemen om 16.30 uur?

Detentiecentrum Kamp van Zeist, Richelleweg, Soesterberg, overkant van de A28 vanaf Soest. (inf. 0643133109) en www.wakezeist.nl.

Wake Detentiecentrum Zeist 6 augustus 2017

Ook in de afgelopen weken zijn mensen opgepakt en naar Detentiecentrum Zeist gebracht om uitgezet te worden. Onder hen mensen die al heel lang in Nederland wonen, mensen met een kwetsbare gezondheid, voor wie je zou hopen dat zij om humanitaire redenen hier zouden mogen blijven. Hoe humaan is ons beleid?

Ook op de eerste zondag van augustus houden de Raden van Kerken van Zeist en Soest een wake om deze vraag aan de orde te stellen. Mensen zonder strafblad horen niet in een cel.

Plaats: Richelleweg 13, Soesterberg
Tijd: zondag 6 augustus, 16.30 uur

Kom en neem mensen mee en bloemen.
Inl. 06 43133109 / 0306962283

Bekijk ook onze website: www.wakezeist.nl

Wake Kamp van Zeist 2 juli 2017

Ook op zondag 2 juli zal er weer een wake zijn bij Detentiecentrum Zeist.
De Raden van Kerken van Zeist en Soest protesteren al meer dan elf jaar tegen het opsluiten van mensen zonder strafblad. Nog altijd zitten in het Detentiecentrum Zeist onschuldige mensen opgesloten om uitgezet te worden, achter hoge hekken en prikkeldraad.

Detentiecentrum Kamp van Zeist aan de Richelleweg 13 in Soesterberg (vanuit Soest aan de “overkant” van de A28).

Kom, neem mensen mee
Neem bloemen mee.

Inl. 06 43133109 / 0306962283

Bekijk ook onze website: www.wakezeist.nl

Wake Kamp van Zeist 4 juni 2017

Ook op zondag 4 juni, eerste Pinksterdag, is er een wake bij Detentiecentrum Zeist. Terwijl het maar niet lukt om een nieuwe regering te vormen, onder meer door het ‘migratievraagstuk’, zitten daar mensen vast achter hekken en tralies, wachtend op uitzetting. Welke toekomst wacht hen? In verbondenheid met hen en bezorgd om hun lot houden de Raden van Kerken van Zeist en Soest een wake in de geest van Pinksteren.

Detentiecentrum Kamp Zeist ligt aan de Richelleweg 13 in Soesterberg (vanuit Soest aan de “overkant” van de A28; vanuit Zeist/Utrecht, afslag Soesterberg, einde afslag rechtsaf).
Tijdstip: 16.30
Kom en neem mensen en bloemen mee
Inl. 06 43133109 / 030 6962283

Wake kamp van Zeist: 7 mei 2017

Zondag 7 mei is weer de maandelijkse wake bij Kamp van Zeist.

Rond 4/5 mei herdenken wij in Nederland de oorlogsjaren van de 2de wereldoorlog en de bevrijding. In Kamp van Zeist zitten al vele jaren vreemdelingen opgesloten in afwachting van hun uitzetting naar hun land van herkomst: opgesloten, omdat ze geen verblijfspapieren hebben; opgesloten als misdadigers.

De raden van Kerken van Zeist en Soest organiseren de maandelijkse wake.
Komt u ook met bloemen?

Detentiecentrum Kamp van Zeist, Richelleweg, Soesterberg, overkant van de A28 (inf. 0643133109) en www.wakezeist.nl.

Wake Detentiecentrum Zeist zondag 2 april 2017

De Wakegroep van Zeist en Soest van de Raden van Kerken protesteert al ruim elf jaar tegen het opsluiten van uitgeprocedeerde mensen in een gevangenis. Protesteren helpt (soms, even), zoals in het geval van Eliza (15) die vlak voor haar eindexamen aan het Corderius College in Amersfoort staat. De school kwam in actie en Eliza en haar gezin mochten tot na het examen uit Kamp Zeist terug naar het AZC. Wat gaat de nieuw te vormen regering doen met het asielbeleid en de vreemdelingenbewaring? We wachten het af en blijven waken voor een humaan beleid.

De eerstvolgende wake is op zondag 2 april om 16:30 uur.

Detentiecentrum Kamp van Zeist aan de Richelleweg in Soesterberg (vanuit Soest aan de “overkant” van de A28; vanuit Zeist/Utrecht, afslag Soesterberg, einde afslag  rechtsaf).

Kom en neem mensen mee.

En bloemen.

Inl. 06 43133109 / 030 6962283


Bekijk ook onze website: www.wakezeist.nl

Project met vluchtelingen in AZC Zeist met twee optredens in theaters

De afgelopen tijd hebben wij ons proberen in te beelden hoe het moet zijn om als vluchteling in een opvangkamp te verblijven. Naast alle praktische moeilijkheden die zo'n leven met zich meebrengt en het je alleen ge laten voelen met alle opgedaan verdriet, denken wij dat het belangrijk is iets te kunnen dóen, iets waardevols te kunnen presteren, voor jezelf en met anderen.

Uit die gedachte is er een groep ontstaan om in AZC Zeist, in samenwerking met Stichting De Vrolijkheid, een week te werken aan een programma met muziek en verhalen en met afsluitende optredens.

Als voorbereidend werk is er een aantal maanden met bewoners in kamp Zeist wekelijks gewerkt. Muziek,film, en verhalen waren het onderwerp. Die voorbereiding heeft de informatie opgeleverd waarmee dit plan kan worden uitgevoerd.

Doel

Het aanboren van hoop, samen aan het werk, verbinding door muziek beleven, herinneringen met elkaar delen en die 'optillen' tot onderdeel van de voorstelling.

Deze pilot helpt ons weer bij het volgende project met celliste Saartje van Camp

Verhalen

Elke deelnemer komt met een goede herinnering aan het thuisland en een leuke of goede ervaring in Nederland. Deze verhalen (anekdote, gedicht, herinnering) vormen de basis van het programma en moeten tenslotte van een verbindende lijn voorzien worden. Mooi als de verhalen zowel in de taal van het thuisland en ook in het Nederlands te horen zijn.

Muziek

samen zingen en spelen op instrumenten, de verhalen kunnen worden afgewisseld met zang, een verhaal kan ook gezongen worden, improviseren met muziekinstrumenten, slagwerk, piano, gitaar.

Er wordt samengewerkt met ensemble R-chestra en de Syrische vluchtelinge Shaza Hayek, die in de opera van Damascus heeft gezongen.

www.r-chestra.nl / https://www.youtube.com/watch?v=sv4pZjGLITc

Tijdens de repetitieweek kookt een groep AZCers dagelijks een maaltijd voor de deelnemers, samen eten geeft goede verhalen.

Projectweek: zaterdag 15 oktober t.m. zondag 23 oktober 2016

Voorstellingen: Beauforthuis Austerlitz om 15.30 en in Figi Zeist om 20.15 op zondag 23 oktober

Uitvoerenden project:

Artistiek leider: Leonard van Goudoever www.lvangoudoever.nl

Regisseur / acteur: Arend Brandligt

Zangcoach: Bregje van Goudoever

Coördinatie: Annemargriet van Nierop

Beeldend Kunstenaar: Justia Heijkoop www.vrolijkheid.nl

Wake bij Detentiecentrum Zeist op zondag 3 juli

Iedere eerste zondag van de maand, de eerstkomende keer op 3 juli, is er weer de wake om 16.30 uur bij Detentiecentrum Zeist. Hier zitten uitgeprocedeerde asielzoekers opgesloten om uitgezet te worden. De wake is er om aandacht te vragen voor het feit dat mensen zonder geldige verblijfspapieren geen misdadigers zijn en dus niet opgesloten horen te worden in een gevangenis.

 

Het adres van het detentiecentrum is Richelleweg 13 in Soesterberg (vanuit Soest aan de overkant van de A27). Inl. 06 43133109

Wake kamp van Zeist 5 juni 2016

Mogelijk gaat het detentiecentrum in Soesterberg het komende jaar sluiten; welke gevolgen dit heeft voor de ingesloten vreemdelingen is nog onduidelijk. Het zou natuurlijk prachtig zijn, als het beleid van de regering zou veranderen en er geen vreemdelingen meer worden opgesloten, maar of dit ook gebeurt? Er gaan zelfs al geruchten, dat het detentiecentrum een opvanglocatie wordt voor gezinnen….

De wakegroep van de RvK Zeist/Soest gaat in ieder geval door met de maandelijkse wakes. Al vanaf 2005 protesteren we tegen het zinloos opsluiten van uitgeprocedeerde asielzoekers.

De eerstvolgende wake is op 5 juni om 16:30 uur. Brengt u ook bloemen mee, net zoals de maandelijkse bloem, die De Open Hof als blijk van medeleven geeft.

Detentiecentrum kamp van Zeist is aan de Richelleweg in Soesterberg (vanuit Soest met de auto aan de overkant van de A28, met de fiets via het fietspad over de basis en de Kampweg).

Inl. tel. 06 43133109 en www.wakezeist.nl

Detentiecentrum exposeert ihkv Kerk & Kunst: "Vonk!" op 21 mei 2016

Omdat de Raad van Kerken Zeist dit jaar 50 jaar bestaat is er een feestelijk Kerk & Kunst programma ontworpen, waarbij in 23 kerken en instellingen in Zeist 'iets met kunst' wordt gedaan onder het motto Vonk!  Op de centrale dag, zaterdag 21 mei, kunt u her en der terecht voor een expositie, een concertje, een activiteit...  Alle informatie daarover kunt u vinden op de website van de Raad van Kerken Zeist.

Ook het Detentiecentrum doet mee. In het Kerkelijk Centrum De Clomp wordt vanuit DC Zeist een expositie gehouden. Het bericht hierover van ds Harma Zuidersma spreekt voor zich. Omdat wij vanuit de wakegroep de creatieve activiteiten in het DC graag ondersteunen, stuur ik dit bericht door. Openingstijden: 10.00 - 16.00 uur.

In de kerk van Zeist-West maakt u kennis met het werk van ingeslotenen die binnen Detentiecentrum Zeist verblijven of hebben verbleven. Deze personen verblijven  in het detentiecentrum op grond van een bestuursrechtelijke maatregel. Zij mogen niet in Nederland blijven en worden in het centrum ondersteund bij de voorbereiding en beschikbaar gehouden voor het vertrek uit Nederland.

Vanuit diverse culturen hebben de ingeslotenen datgene wat hen bezighoudt in beeld gebracht.

Het gaat hier om werk van mensen die overtuigd waren geen enkele creativiteit te bezitten tot professioneel werk van kunstenaars.

Het creatieve team binnen Detentiecentrum Zeist biedt de vreemdelingen de mogelijkheid om deel te nemen aan meerdere activiteiten. Voor het één is het zoeken van afleiding een doel om aan deze activiteiten deel te nemen, voor de ander blijkt de stimulans en de waardering van de teamleden een positief proces in gang te zetten. Een begin van een zoektocht naar zelfvertrouwen, van scheppen in plaats van overleven. Wij nodigen u dan ook graag uit om te komen kijken naar beelden van onzekerheid en hoop.

H.Zuidersma

Wake Kamp van Zeist zondag 1 mei

Op zondag 1 mei is er weer een wake bij het Detentiecentrum Zeist. In de eerste week van mei staan we meer dan anders stil bij de betekenis van het woord ‘vrijheid’. Vrij van oorlog, vrij om het leven in te richten zoals je wilt, vrij mens zijn – hoe kostbaar is dat en hoe aangevochten. Waarom waken wij, nog steeds? Omdat mensen die hier zijn gekomen om in onze vrijheid te delen, maar hier niet mogen blijven, niet opgesloten zouden moeten worden. Zo simpel is het bij alle complexiteit van het ‘vluchtelingenprobleem’. Daarom waken de Raden van Kerken van Zeist en Soest.

 

NB Op zaterdag 21 mei is er een expositie van kunst van ingeslotenen van het Detentiecentrum in het Kerkelijk Centrum De Clomp, Zeist West. Hierover volgt nog een apart persbericht.

Wake Kamp van Zeist zondag 3 april

Iedere dag staan er stuken in de krant, Europa wordt overstelpt door vluchtelingen en heeft dus maar de grenzen gesloten en de vluchtelingen liggen en staan letterlijk in de modder en kou.
Vluchtelingen, asielzoekers, het onderwerp kan u niet ontgaan, alhoewel heel vaak wordt vergeten, dat we over mensen praten….
Soest, Kamp van Zeist herbergt vele asielzoekers, die worden opgevangen in het AZC of de Noodopvang.
Vergeten wordt vaak, dat er in Soesterberg ook een detentiecentrum/gevangenis is voor uitgeprocedeerde asielzoekers zonder geldige verblijfspapieren, in afwachting van uitzetting of op-straat-zetting.

De Wakegroep van Zeist en Soest van de Raden van Kerken  protesteren al ruim tien jaar, vorige maand was het de 125ste keer, tegen het opsluiten van mensen in een gevangenis, omdat ze geen geldige verblijfspapieren hebben.
We gaan door…
De eerstvolgende wake is op zondag 3 april om 16:30 uur.
Detentiecentrum Kamp van Zeist aan de Richelleweg in Soesterberg (vanuit Soest aan de “overkant” van de A28; vanuit Zeist/Utrecht, afslag Soesterberg, einde afslag  rechtsaf).
Kom en neem licht en bloemen mee.
Inl. 06-4313310

Wake bij Detentiecentrum Zeist 7 februari 2016

Het vluchtelingenprobleem houdt de gemoederen heftig bezig. Elke dag wordt geschermd met getallen. Zoveel honderdduizend hier, zoveel duizenden daar, en wat dat kost. Nog meer prikkeldraad, bijvoorbeeld. Maar mensen gaan per mens en ieder mens is er een. Natuurlijk moet goed naar ieders verhaal worden gekeken en kan niet iedereen hier blijven. Maar hoe humaan verloopt de uitzetting?

De Wakegroep van Zeist en Soest van de Raden van Kerken blijft protesteren tegen het opsluiten van mensen zonder strafblad. Voor hen waken wij, ook in 2016.

De eerstvolgende wake is op zondag 3 januari om 16:30 uur.

Detentiecentrum Kamp van Zeist aan de Richelleweg in Soesterberg (vanuit Soest aan de “overkant” van de A28).

Neem mensen mee!

Neem bloemen en lichtjes mee!

Bekijk ook de website: www.wakezeist.nl, daar vindt u een routebeschijving.

Persbericht 2015/12/28

LS
Graag uw aandacht voor onderstaand persbericht:

 
Wake bij Detentiecentrum Zeist 3 januari 2016
Een nieuw jaar begint, ook voor de vluchtelingen die een eindeloos lange en zware reis hebben gemaakt en nu ergens in Nederland in een opvangcentrum zitten. Laten ze zich daar asjeblieft welkom weten. Laat er toekomst voor hen zijn.
Voor veel mensen in het Detentiecentrum Zeist begint het nieuwe jaar met een nieuwe reis. Ze zijn hier niet welkom en moeten terug, soms na een verblijf van vele jaren hier. Daarom (daarom?!!) zijn ze gedetineerd.
 
De Wakegroep van Zeist en Soest van de Raden van Kerken blijft protesteren tegen het opsluiten van mensen zonder strafblad. Voor hen waken wij, ook in 2016.
 
De eerstvolgende wake is op zondag 3 januari om 16:30 uur.
Detentiecentrum Kamp van Zeist aan de Richelleweg in Soesterberg (vanuit Soest aan de “overkant” van de A28).
 
Neem mensen mee!
Neem bloemen me!
Neem lichtjes mee!
 
Bekijk ook de website: www.wakezeist.nl en www.saviz.nl